Registrér deg gratis for å få tilgang

Open Post

Open Post er ein møteplass for deg som driv for deg sjølv, kor du kan stille spørsmål om drift, økonomi, planlegging, marknadsføring, lovar og reglar, og andre emner som er relevante for deg og di verksemd. Bli med gratis i dag!

Webinaret vert køyrd med jamne mellomrom, sjå kalender for oversikt.
Write your awesome label here.

Innhold

Eit forum for spørsmål og svar

 Viktige tema
Fange opp problemstillingar som vi kan ta vidare i samlingar og kommande kurs, basert på dei behov og ynskjer som DU har.
 Spørsmål
  • Betalingsløysingar
  • Salgsarbeid
  • Marknadsføring
  • Innsal mot butikka
  • Spesialbutikkar
  • Prising
 Støttemidlar
Konkurransemidlene i fokus – produkt, pris, plass og pr/kommunikasjon. Kva, kven og korleis?
Open Post

Kommende webinarer

Aud Slettehaug

Kompetansenettverket Vest

Frode Kristensen

Salgslaget