Vilkår og betingelser

Takk for at du vurderer å bruke Nokurs (nokurs.no) for å kjøpe og bruke kurs. Vennligst les nøye gjennom disse vilkårene og betingelsene før du bruker nettstedet eller kjøper kurs fra NOKURS. Ved å bruke nettstedet eller kjøpe kurs fra NOKURS, samtykker du i å være bundet av disse vilkårene.

 

Generelt

a. NOKURS forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene når som helst og uten forvarsel.

b. Du bekrefter at du er over 18 år eller har samtykke fra en forelder eller verge for å bruke nettstedet og kjøpe kurs fra NOKURS.

c. Du er ansvarlig for å oppgi nøyaktig informasjon om deg selv når du registrerer deg på nettstedet eller kjøper kurs fra NOKURS.

d. NOKURS forbeholder seg retten til å nekte service, avslutte kontoer og kansellere bestillinger etter eget skjønn.

 

Kurs

a. Kursene som tilbys på nettstedet er ment å være utdannelses- og informasjonsformål.

b. NOKURS gir ingen garantier for at kursene vil oppfylle dine behov eller forventninger.

c. Du har ikke lov til å distribuere, kopiere eller videreformidle kursmateriell på noen måte uten skriftlig tillatelse fra NOKURS.

d. For de kurs det gjelder, må du fullføre kurset innen den angitte tidsrammen for å motta sertifisering eller fullføring av kurset.

 

Betaling

a. Du er ansvarlig for å betale alle avgifter og avgifter som er oppført på nettstedet ved kjøp av kurs.

b. NOKURS forbeholder seg retten til å endre prisene når som helst og uten forvarsel.

c. Betalinger behandles via Stripe.com, og NOKURS lagrer ikke kredittkortinformasjon. Se bruksbetingeler og vilkår for Stripe på www.stripe.com.

 

Tilbakebetaling og kansellering

a. Du kan kansellere en bestilling innen 14 dager etter kjøpet og motta full refusjon, kun dersom innholdet ikke er konsumert. Det vil si at din brukerkonto ikke har aksessert innholdet.

b. Etter 14 dager er ingen refusjoner tilgjengelige.

c. Hvis du ikke fullfører kurset innen den angitte tidsrammen, kan du ikke kreve tilbakebetaling.

 

Ansvarsfraskrivelse

a. NOKURS gir ingen garantier eller representasjoner om nøyaktigheten, påliteligheten eller fullstendigheten av kursmaterialet.

b. NOKURS er ikke ansvarlig for skader eller tap som oppstår som følge av din bruk av nettstedet eller kursene.

 

Konfidensialitet og personvern

a. All informasjon du oppgir til NOKURS vil bli behandlet konfidensielt og i samsvar med gjeldende personvernlover.

b. NOKURS vil ikke dele din personlige informasjon med tredjeparter uten ditt samtykke.

 

Tvisteløsning

a. Enhver tvist som oppstår mellom deg og NOKURS angående bruk av nettstedet eller kursene, skal forsøkes løst gjennom dialog og samhandling mellom partene.

b. Hvis tvisten ikke kan løses på denne måten, skal den bringes inn for de relevante domstolene i Norge.

 

Immaterielle rettigheter

a. Alle immaterielle rettigheter til kursmaterialet og nettstedet tilhører NOKURS og våre samarbeidspartnere, innholdsskapere og kursansvarlige.

b. Du har ikke lov til å bruke kursmaterialet eller nettstedet på en måte som bryter med NOKURS sine immaterielle rettigheter.

 

Endring av tjenesten

a. NOKURS forbeholder seg retten til å endre eller avslutte tjenestene som tilbys på nettstedet når som helst og uten forvarsel.

b. NOKURS er ikke ansvarlig for tap eller skader som oppstår som følge av endringer eller avslutning av tjenestene.

 

Fraskrivelse av garantier

a. NOKURS gir ingen garantier eller representasjoner om nettstedet eller kursene, og gir ingen garantier om at tjenestene vil være uavbrutte, rettidige, sikre eller feilfrie.

b. NOKURS fraskriver seg uttrykkelig alle garantier, både uttrykt og underforstått.

 

Ved å bruke nettstedet eller kjøpe kurs fra NOKURS, samtykker du i å være bundet av disse vilkårene og betingelsene. Hvis du ikke godtar disse vilkårene og betingelsene, må du avstå fra å bruke nettstedet eller kjøpe kurs fra NOKURS.