Sendes direkte 22. november 2023

Viltkjøt - webinar

Norsk viltkjøt er ein unik ressurs, men nyttar vi den godt nok?

Prosjektene «Barrierer og suksesskriterier for norske gårds- og viltslakterier» og «Meir viltkjøt Vestland» har sett fokus på potensialet for å auke verdiskapinga frå viltkjøtressursane.

Prosjektene har avdekka fleire 
flaskehalsar for å utvikle ei næringa basert på viltressursane, men dokumenterer også mange moglegheiter for å lage verdikjeder og skape meirverdiar. I dette webinaret presenterer vi resultat frå ei nasjonal og ei regional (Vestland) undersøking blant aktørane i viltkjøtnæringa. Vi presenterer næringsaktørar som lever av viltkjøt, og vi vil gje tips om korleis ta i bruk viltkjøtet for å skape rike matopplevingar.

Klikk Bli med og logg inn eller registrér deg for å følge webinaret.
Write your awesome label here.

Program

22. november, kl 08:30 - 14:00

Del 1: 08:30-10:00
Status for viltkjøtnæringa i Norge og i Vestland

Presentasjonar:
Status for viltkjøtt i Norge, AgriAnalyse v/ Hilde Lyby Wærp
Hjorteressursen i Vestland, Bondelaget v/Merete Støfring
Viltkjøt i Vestland og potensiale for næringsutvikling, Norsk Hjortesenter v/Jon Anders Stavang

Del 2: 1030-1200
Næringsverksemd basert på hjort

Presentasjonar:
Viltslakteri - utfordringar og moglegheiter, v/Kjell Kristian Carlsen
Jakt og jaktutleige – Bonde og Småbrukarlaget v/Nina Gjelsvik
Oppdrett: – Norsk Hjorteavlsforeining v/Mette Hågensen
Omsetning og bruk av viltkjøt i eiga bedrift. v/kjøkkensjef Thomas Smådal

Del 3: 1300-1430
Tittel: Viltkjøt som utgangspunkt for rike matopplevingar

Ernæring – vilt sunt og berekraftig?
Jegeren si rolle for ivaretaking av kjøtt etter felling. NJFF v/Eivind Lurås
Uendelege moglegheiter – inspirasjon til gourmetmat i friluft, NJFF v/Anine Gutubakken Byles