Webinaret var sendt 22. november 2023

Viltkjøttwebinar

Norsk viltkjøt er ein unik ressurs, men nyttar vi den godt nok?

Prosjektene «Barrierer og suksesskriterier for norske gårds- og viltslakterier» og «Meir viltkjøt Vestland» har sett fokus på potensialet for å auke verdiskapinga frå viltkjøtressursane.

Prosjektene har avdekka fleire 
flaskehalsar for å utvikle ei næringa basert på viltressursane, men dokumenterer også mange moglegheiter for å lage verdikjeder og skape meirverdiar. I dette webinaret presenterer vi resultat frå ei nasjonal og ei regional (Vestland) undersøking blant aktørane i viltkjøtnæringa. Vi presenterer næringsaktørar som lever av viltkjøt, og vi vil gje tips om korleis ta i bruk viltkjøtet for å skape rike matopplevingar.

Klikk Bli med og logg inn eller registrér deg for å følge webinaret.
Write your awesome label here.

Innlegg